FSIE 40 años

Solicitude de Afiliación A Coruña

Datos Persoais
Datos Profesionais
Datos Bancarios e Orde de domiciliación de débeda directa SEPA

Mediante esta orde de domiciliación, o debedor autoriza a FSIE-GALICIA a cargar na súa conta o recibo anual correspondente á cota sindical anual.

O debedor terá dereito ó reembolso do total, en caso de solicitalo, dentro das oito semanas que seguen á data da débeda en conta.

Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira.

De conformidade coas disposicións legalmente establecidas no noso ordenamento xurídico e en pleno cumprimento das mesmas, informámoslle que os datos de carácter persoal fornecidos á FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDENTES DA ENSINANZA DE GALICIA (FSIE-GALICIA) serán tratados coa debida dilixencia e seguridade que a normativa vixente en materia de protección de datos esixe cuxa finalidade estará orientada ó desenvolvemento e cumprimento dos fins sindicais, legalmente previstos nos estatutos desta corporación.

Así mesmo, pomos no seu coñecemento que os datos de carácter persoal por vostede proporcionados, quedan vinculados a unha relación que leva a cesión dos mesmos, a órganos, entidades e profesionais, que por motivo do mantemento e desenvolvemento dos fins sindicais correspondentes, e para a súa tramitación e execución tivesen ou puidesen ter coñecemento deles, outorgándolles, da mesma forma todas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa legalmente esixidas en función do nivel dos datos, a fin de garantir a seguridade dos mesmos

Sendo vostede titular de dereitos recoñecidos na normativa vixente en materia de protección de datos, poderá exercer os mesmos, dirixíndose á dirección do Responsable do Ficheiro: FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDENTES DA ENSINANZA DE GALICIA (FSIE-GALICIA), en r/ Pena Corneira, 4. Galerías-local 7. 32005 OURENSE. Tfno/Fax: 988 254 385. Correo-e: fsie.galicia@fsiegalicia.es


captcha

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 291 anónimos e ningún membro en liña