FSIE 40 años

Solicitude de Afiliación Pontevedra

Datos Persoais
Datos Profesionais
Datos Bancarios e Orde de domiciliación de débeda directa SEPA
Mediante esta orde de domiciliación, o debedor autoriza a FSIE-GALICIA a cargar na súa conta o recibo anual correspondente á cota sindical anual.
O debedor terá dereito ao reembolso do total, en caso de solicitalo, dentro das oito semanas que seguen á data da débeda en conta.
Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira.

De conformidade coas disposicións legalmente establecidas no noso ordenamento xurídico e en pleno cumprimento das mesmas, informámoslle que os datos de carácter persoal fornecidos a FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDENTES DE ENSINANZA DE GALICIA (FSIE-GALICIA) serán tratados coa debida dilixencia e seguridade que a normativa vixente en materia de protección de datos esixe cuxa finalidade estará orientada ao desenvolvemento e cumprimento dos fins sindicais, legalmente previstos nos estatutos desta federación de sindicatos. Así mesmo, pomos no seu coñecemento que os datos de carácter persoal por vostede proporcionados, quedan vinculados a unha relación que leva a cesión dos mesmos, a órganos, entidades e profesionais, que por motivo do mantemento e desenvolvemento dos fins sindicais correspondentes, e para a súa tramitación e execución tivesen ou puidesen ter coñecemento deles, outorgándolles, da mesma forma todas as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa legalmente esixidas en función do nivel dos datos, a fin de garantir a seguridade dos mesmos. Sendo vostede titular de dereitos recoñecidos na normativa vixente en materia de protección de datos, poderá exercer os mesmos, dirixíndose á dirección do Responsable do Ficheiro: FSIE Pontevedrar/ Carlos Oroza (Antiga Travesía de Príncipe), 2 - 2º  Ofic 1 e 2 36202 Vigo ou a fsie.pontevedra@fsie.es


captcha

 Banner Decalogo2

Temos 149 anónimos e ningún membro en liña