FSIE 40 años

Reunion

Na mañá de onte e na de hoxe, día 4 de setembro de 2020, reuniuse a Mesa Negociadora del VI Convenio de Concertada ao obxecto de alcanzar un acordo sobre o tipo de contrato a realizar para a dotación adicional de horas que, de forma excepcional, van financiar as diferentes CCAA pola Covid-19 para un adecuado funcionamento dos centros durante o curso 2020-2021.

FSIE espuxo a necesidade de chegar a un acordo co maior consenso e o máis rápido posible, que achegue estabilidade e regule o acceso ao sector a estes novos traballadores, ademais de seguridade xurídica, fundamentalmente ás empresas, e todo iso dentro da Mesa Negociadora del VI Convenio, en coherencia cos últimos acordos alcanzados antes de verán dentro do mesmo órgano.

Finalmente viuse que a modalidade contractual que menos problemas pode xerar en canto ao seu encadre na situación concreta que se nos expón e en canto a unha maior seguridade xurídica é a do Contrato Eventual por circunstancias da produción. Por tanto acordouse por todas as organizacións sindicais e patronais o seguinte:

  • A modalidade contractual para facer fronte ás dotacións adicionais de persoal condicionado ao COVID-19 será a de eventual por circunstancias da produción.

  • En base ás facultades dadas polo Estatuto de loss Trabajadores á Mesa Negociadoras dos Convenios amplíase o tempo de duración do contrato ata os 12 meses dentro dun período de 18 meses.

  • O resto de regulación farase conforme ao que establece o art. 15 do Estatuto de los Trabajadores.

  • A data de entrada en vigor deste acordo é a de 1 de setembro de 2020 para así convalidar contratacións que se fixeron baixo esta modalidade para cubrir estas necesidades excepcionais.

  

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 97 anónimos e ningún membro en liña