FSIE 40 años

PUBLICADO NO BOE O ACUERDO SOBRE CONTROL Y REGISTRO DE JORNADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS AFECTADOS POR EL VI CONVENIO DE CONCERTADA

BOE paginaW

 O pasado martes 30 de Xullo, en virtude da resolución da Dirección General de Trabajo de 17 de xullo de 2019, publicábase no Boletín Oficial do Estado a acta do Acuerdo sobre Control y Registro de Jornada en los centros de educación concertada.

Para FSIE, única organización da mesa negociadora que non subscribiu o texto, o devandito acordo non profunda nin aporta criterios que poidan axudar a resolver a maioría dos problemas que van xurdir nos centros derivados da aplicación do Real Decreto-lei 8/2019 de medidas urxentes de protección social e de loita contra a precariedad laboral na xornada de traballo.

FSIE CONSIDERA PRECIPITADA A FIRMA DO ACORDO SOBRE O CONTROL E REXISTRO DA XORNADA LABORAL EN CENTROS CONCERTADOS

Reloj pizarra redFSIE defendeu nestas semanas a importancia de alcanzar un Acordo que clarificase as cuestións relacionadas co control e rexistro da xornada laboral.

No entanto, a firma do Acordo por parte das organizacións patronais e o resto dos sindicatos parécenos precipitada, tendo en conta que aínda non se coñecen os criterios técnicos cos que vai actuar a Inspección de Traballo que hai uns días anunciou a súa próxima publicación. A Inspección de Traballo viuse na necesidade de elaborar estes criterios de actuación ante a inxente cantidade de dúbidas e problemas que están a xurdir nas empresas para aplicar a nova norma e particularmente no noso sector.

Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas da PEA

Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se publica a relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas da paga extraordinaria por antigüidade na empresa e as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas.

O prazo para formular as reclamacións contra as relacións provisionais rematará o día 5 de agosto de 2011.

Para acceder á web da Consellería

RESOLUCIÓN

Listaxe relación provisional SOLICITUDES ADMITIDAS

Listaxe relación provisional SOLICITUDES EXCLUÍDAS

Novo Acordo PEA

Resolución do 24 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se ordena a publicación
do acordo asinado entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa. 

Ver Acordo (DOG, 25-11-2010)

Prof. que recibiron a PEA

RELACIÓN DE PROFESORES ÓS QUE SE LLES FIXO EFECTIVA A PAGA EXTRAORDINARIA (SOLICITUDES PRESENTADAS AO ABEIRO DO PUNTO SÉTIMO, APARTADO A) DO ACORDO). 

CON_EXTINCIÓN (enlace non funciona)

SEN_EXTINC_25ANOS (enlace non funciona)

 Banner Decalogo2

Temos 68 anónimos e ningún membro en liña