Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se publica a relación definitiva de solicitudes admistidas e excluídas na Paga Extraordinaria por Antigüidade na Empresa.

Para acceder á web da Consellería

RESOLUCIÓN

Listaxe relación definitiva SOLICITUDES ADMITIDAS

Listaxe relación definitiva SOLICITUDES EXCLUÍDAS