A 31-MAIO-2006 (PROFESORES QUE REUNÍAN AS CONDICIÓNS ANTES DO 15 DE ABRIL DE 2005, DATA EN QUE SE PUBLICOU O ACORDO NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA -PUNTO SÉTIMO, APARTADO A) DO ACORDO-.)

Resolución (DOG, 27-07-2006)

CON_EXTINCIÓN (enlace desaparecido)

SEN_EXTINC_25 ANOS (enlace desparecido)

SEN_EXTINC_15 ANOS (enlace desaparecido)