FSIE 40 años

RELACIÓN DE PROFESORES ÓS QUE NON SE LLES FIXO EFECTIVA A PAGA EXTRAORDINARIA (SOLICITUDES PRESENTADAS AO ABEIRO DO PUNTO SÉTIMO, APARTADO A) DO ACORDO).
As solicitudes dos profesores con 15 anos de antigüidade están todas pendentes de pago.

CON_EXTINCIÓN (enlace desaparecido)

SEN_EXTINC_25 ANOS (enlace desparecido) 

 Banner Decalogo2

Temos 26 anónimos e ningún membro en liña