FSIE 40 años

Inclúense nesta resolución aos profesores que cumpriron as condicións despois do 15 de abril de 2005, data en que se publicou o acordo no Diario Oficial de Galicia (punto sétimo, apartado b) do acordo).

Resolución (DOG, 17-12-2007)

Resolución (DOG, 10-09-2007)

Solicitudes admitidas (enlace desaparecido)

Solicitudes excluídas (enlace desaparecido)

Solicitudes incompletas (enlace desaparecido)

RECLAM_ESTIMADAS (enlace desaparecido)

RECLAM_DESESTIMADAS (enlace desaparecido)

 Banner Decalogo2

Temos 31 anónimos e ningún membro en liña