FSIE 40 años

Ao abeiro do punto sétimo, apartado b) do Acordo sobre a Paga Extraordinaria por Antigüidade na empresa do profesorado de centros privados concertados.

A PRESENTE RELACIÓN TÉN EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS SOBRE A RECEPCIÓN POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN DA SOLICITUDE.

En ningún caso implica que os profesores aquí incluídos reúnan as condicións previstas no Acordo. 

Resolución (DOG, 10-06-2008)

SOLIC_RECIBIDAS (enlace desaparecido)

 Banner Decalogo2

Temos 124 anónimos e ningún membro en liña