FSIE 40 años

Inclúense nesta resolución aos profesores que cumpriron as condicións despois do 15 de abril de 2005, data en que se publicou o Acordo no Diario Oficial de Galicia (punto sétimo, apartado b) do Acordo)

O PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS SERÁ DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DESTA RESOLUCIÓN NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA.

Resolución (DOG, 14-11-2008)

Solicitudes admitidas 

Solicitudes excluídas

 Banner Decalogo2

Temos 76 anónimos e ningún membro en liña