FSIE 40 años

PARA WEB BANNER HORIZONTAL 795X300 px CON GAL

Inclúense nesta resolución aos profesores que cumpriron as condicións despois do 15 de abril de 2005, data en que se publicou o Acordo no Diario Oficial de Galicia (punto sétimo, apartado b) do Acordo)

O PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS SERÁ DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DESTA RESOLUCIÓN NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA.

Resolución (DOG, 14-11-2008)

Solicitudes admitidas 

Solicitudes excluídas

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 39 anónimos e ningún membro en liña