FSIE 40 años

Inclúense nesta relación alfabética as solicitudes recibidas a partir do día 28 de outubro de 2008 ao abeiro do punto sétimo, apartado b) do acordo sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa do profesorado de centros privados concertados.

 

A PRESENTE RELACIÓN TEN EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS SOBRE A RECEPCIÓN POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN DA SOLICITUDE.

En ningún caso implica que os profesores aquí incluídos reúnan as condicións previstas no Acordo.

Solicitudes recibidas 

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 94 anónimos e ningún membro en liña