FSIE 40 años

Inclúense nesta relación alfabética as solicitudes recibidas a partir do día 28 de outubro de 2008 ao abeiro do punto sétimo, apartado b) do acordo sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa do profesorado de centros privados concertados.

 

A PRESENTE RELACIÓN TEN EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS SOBRE A RECEPCIÓN POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN DA SOLICITUDE.

En ningún caso implica que os profesores aquí incluídos reúnan as condicións previstas no Acordo.

Solicitudes recibidas 

 Banner Decalogo2

Temos 103 anónimos e ningún membro en liña