FSIE 40 años

PARA WEB BANNER HORIZONTAL 795X300 px CON GAL

Resolución do 24 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se ordena a publicación
do acordo asinado entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións patronais e sindicais do ensino privado concertado da Comunidade Autónoma de Galicia sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa. 

Ver ACORDO (DOG, 25-11-2010)

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 47 anónimos e ningún membro en liña