FSIE 40 años

secundario acordo pea

 

Solicitudes recibidas entre o 1 de abril e o 27 de outubro de 2008

Inclúense nesta resolución aos profesores que cumpriron as condicións despois do 15 de abril de 2005, data en que se publicou o Acordo no Diario Oficial de Galicia (punto sétimo, apartado b) do Acordo)

O PRAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIÓNS SERÁ DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DO DÍA SEGUINTE AO DA PUBLICACIÓN DESTA RESOLUCIÓN NO DIARIO OFICIAL DE GALICIA.

Resolución (DOG, 14-11-2008)

Solicitudes admitidas 

Solicitudes excluídas

Solicitudes recibidas a partir do 1 de abril de 2008

Solicitudes recibidas a partir do día 1 de abril de 2008 ao abeiro do punto sétimo, apartado b) do acordo sobre a paga extraordinaria por antigüidade na empresa do profesorado de centros privados concertados.

A PRESENTE RELACIÓN TEN EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS SOBRE A RECEPCIÓN POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN DA SOLICITUDE.

En ningún caso implica que os profesores aquí incluídos reúnan as condicións previstas no Acordo.

SOLIC_RECIBIDAS (enlace desaparecido)

 

Solicitudes recibidas a partir do 1 de setembro de 2007

Ao abeiro do punto sétimo, apartado b) do Acordo sobre a Paga Extraordinaria por Antigüidade na empresa do profesorado de centros privados concertados.

A PRESENTE RELACIÓN TÉN EFECTOS MERAMENTE INFORMATIVOS SOBRE A RECEPCIÓN POR PARTE DA ADMINISTRACIÓN DA SOLICITUDE.

En ningún caso implica que os profesores aquí incluídos reúnan as condicións previstas no Acordo. 

Resolución (DOG, 10-06-2008)

SOLIC_RECIBIDAS (enlace desaparecido)

Solicitudes recibidas ata o 31 de agosto de 2007

Inclúense nesta resolución aos profesores que cumpriron as condicións despois do 15 de abril de 2005, data en que se publicou o acordo no Diario Oficial de Galicia (punto sétimo, apartado b) do acordo).

Resolución (DOG, 17-12-2007)

Resolución (DOG, 10-09-2007)

Solicitudes admitidas (enlace desaparecido)

Solicitudes excluídas (enlace desaparecido)

Solicitudes incompletas (enlace desaparecido)

RECLAM_ESTIMADAS (enlace desaparecido)

RECLAM_DESESTIMADAS (enlace desaparecido)

 Banner Decalogo2

Temos 89 anónimos e ningún membro en liña