Orde do 3 de xuño de 2010 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2010-2011, nos centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver CALENDARIO (DOG, 15-6-2010)