DOG perspectDECRETO 134/2018, do 10 de outubro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019.
Ver DECRETO (DOG, 24-10-2018)