DOG perspectDECRETO 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020.
Ver DECRETO (DOG, 12-07-2019)