DOG perspectDECRETO 166/2020, do 10 de setembro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2021.

Ver DECRETO (DOG, 30-09-2020)