DOG perspectDECRETO 97/2021, do 10 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2022.

Ver Decreto (DOG, 07-07-2021)