FSIE 40 años

secundario calend lab

 

Calendario laboral 2013 (Galicia)

  DECRETO 169/2012, do 1 de agosto, polo que se determinan as festas da  Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2013.

Ver DECRETO (DOG, 10-8-2012)

Festas locais 2013 (Galicia)

RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2012, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de carácter local para o ano 2013, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia..

Ver RESOLUCIÓN (DOG, 23-11-2012)

Festas locais 2012 (Galicia)

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2012, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver RESOLUCIÓN (DOG, 9-11-2011)

Calendario días inhábiles 2012 (Estatal)

Resolución de 24 de octubre de 2011, de la Secretaría Estado para la Función Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2012, a efectos de cómputo de plazo.

 

Calendario laboral 2012 (Galicia)

DECRETO 128/2011, do 30 de xuño, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2013 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 4-7-2011)

Temos 93 anónimos e ningún membro en liña