FSIE 40 años

Captura de pantalla 2018 01 10 a las 11.47.08O Pleno do Consejo Escolar del Estado (CEE), celebrado o pasado 19 de decembro, aprobou o Informe 2017, incorporando no mesmo numerosas propostas para a mellora do sistema educativo, entre elas a presentada polos membros de FSIE ante o máximo órgano estatal de participación educativa referente á xubilación parcial, cuestión sobre a que FSIE se pronunciou a favor dunha prórroga da lexislación actual.

O CEE considera que a xubilación parcial é un sistema eficaz e beneficioso de acceso á xubilación que, no caso do sector educativo, facilita a renovación dos cadros de persoal e a creación e mantemento de emprego, polo que recomenda a prórroga legal da normativa ata lograr unha máis acorde cos fins desta modalidade de xubilación e cos dereitos e intereses dos traballadores.

A recomendación, trasladada ao Ministerio de Educación, reforza a campaña que FSIE tén en marcha a través desta ligazón de change.org, grazas ao que se rexistraron xa máis de 18.000 firmas de apoio á súa petición, ás que habería que sumar as recollidas directamente en formato papel nos centros de traballo de educación concertada, privada e de atención a persoas con discapacidade. Se non o fixeches xa, súmate á petición e compártea.

FSIE segue traballando para que non entren en vigor as novas condicións de acceso á xubilación parcial previstas a partir do 1 de xaneiro de 2019 porque, de facelo, o acceso será practicamente imposible para os docentes e para o persoal de administración e servizos, aínda que as medidas afectan a todos os traballadores de todos os sectores. (Visita o artigo completo da campaña aquí).


Leer texto íntegro recollido no Informe 2017 aprobado no Pleno do CEE:

Considerando que:

− La jubilación parcial es un sistema eficaz y beneficioso de acceso a la jubilación. De forma específica, en centros de educación y centros de atención a personas con discapacidad facilita la renovación de las plantillas, la creación de empleo e incluso el mantenimiento de puestos de trabajo que se hubieran perdido.

− La jubilación parcial requiere la voluntariedad del interesado y el necesario acuerdo entre el trabajador y la empresa para que pueda ser efectiva.

− La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social y el Real Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral y promover el envejecimiento activo, establecen nuevas condiciones sobre la jubilación parcial que comenzarán a aplicarse, con carácter general, a partir del 1 de enero de 2019. Esta nueva normativa empeora y dificulta los requisitos de acceso a la jubilación parcial para el trabajador y las exigencias de cotización por parte empresarial lo que de facto supondrá la imposibilidad de que los trabajadores puedan acogerse a la jubilación parcial.


El Consejo Escolar del Estado recomienda:

− La prórroga legal de la normativa para mantener las condiciones actuales de acceso a la jubilación parcial posponiendo la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2019 de las nuevas condiciones establecidas en la Ley 27/2011 hasta lograr una normativa más acorde con los fines de esta modalidad de jubilación y con los derechos e intereses de los trabajadores.

 

 

 FaceBook Dia Mundial do Docente

Temos 244 anónimos e ningún membro en liña