FSIE 40 años

Captura de pantalla 2018 02 02 a las 12.21.36A propósito das últimas informacións relativas ás negociacións políticas sobre o Pacto Educativo e as declaracións do ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sobre o MIR para o profesorado, FSIE considera:

1. É imprescindible que o acordo que se puidese alcanzar no Congreso dos Deputados sobre os puntos que son obxecto de negociación teña un amplo respaldo parlamentario que garanta a súa aplicación, financiamento e necesaria estabilidade con independencia da cor do goberno de quenda.

2. FSIE solicita e anima aos partidos políticos a que, polo interese xeral e polo futuro da nosa sociedade, alcancen o máximo consenso. FSIE entende a dificultade deste proceso no que ninguén pode quedar excluído nin relegado e, sobre algunha das cuestións que se están coñecendo estes días, cre:

- que o pactado debe respectar a Constitución e os acordos internacionais subscritos polo Goberno español, en concreto o artigo 27 da Carta Magna sobre a liberdade de ensino e a libre elección de centro e os acordos vixentes relacionados coa formación relixiosa.

- que atribuír un papel subsidiario ao ensino concertado, como algunhas formacións políticas e sociais pretenden cando o Tribunal Supremo deixou meridianamente claro que as redes pública e concertada son complementarias, ou non incluír aos seus profesionais nas melloras acordadas, deixaría fóra a un sector moi importante do ensino e por tanto o Pacto Educativo non sería tal.

3. FSIE ratifica a súa proposta de cambio de estrutura do sistema educativo coa extensión da "formación básica e obrigatoria" e por tanto gratuíta ata os 18 anos. Unha "formación" que non debe ter exclusivamente unha vía académica e que debe evitar a exclusión do sistema dos mozos partir dos 16 anos.

4. FSIE propón, como paso previo ao exercicio profesional, a realización dunhas "prácticas titorizadas e retribuídas" dunha duración de polo menos dous anos. Para iso, hai que asegurar a formación e preparación dun número suficiente de docentes en exercicio como "titores ou formadores" dos futuros profesionais e, doutra banda, abordar a necesaria modificación dos plans de estudo universitarios dos docentes das distintas etapas educativas. FSIE cre que aínda que estas cuestións son fundamentais, non se están contemplando.

5. Estas cuestións e outras moitas deben ser debatidas e negociadas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (MECD) no marco das mesas sectoriais da función pública e do ensino concertado. Algunhas deberán formar parte da Ley de la Función Docente que debería regular a profesión mellorando a formación inicial e permanente, a carreira profesional, o acceso ao exercicio, a avaliación ou o recoñecemento e dignificación da profesión. Esta lei debe contemplar a todos os profesionais, sen distinción dos mesmos polo tipo de centro no que finalmente desenvolvan o seu labor (público, concertado ou privado).

6. Debe acordarse un financiamento suficiente, de carácter finalista, prioritario en cada unha das Leyes de Presupuestos que se aproben para a súa aplicación e que non poida en ningún caso minorarse. Este esforzo orzamentario debe pór fin ao déficit histórico dos módulos económicos dos concertos educativos que non garanten a gratuidade dos ensinos e que repercute negativamente nas condicións laborais do profesorado e do persoal de administración e servizos, e dificulta o funcionamento dos centros. Sen financiamento, tal e como se demostrou en ocasións anteriores, o acordado será papel mollado.

7. A pesar de recibir numerosos escritos desde o ano 2011 solicitando a constitución e convocatoria da Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, establecida na propia LOMCE, o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte non o fixo. O MECD está a pór en perigo o Pacto Educativo desde o punto de vista social ao non dialogar e negociar co sector do ensino concertado no marco da Mesa Sectorial. Ante este silencio, e de non producirse nos próximos días a convocatoria da esa Sectorial de la Enseñanza Concertada, FSIE incrementará as súas accións para que, finalmente, sexa convocado o foro de diálogo e negociación que lle corresponde por lei ao sector do ensino concertado.

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 40 anónimos e ningún membro en liña