FSIE 40 años

Pleno Consejo Escolar2O Pleno do Consejo Escolar del Estado aprobou hoxe con 53 votos a favor, 7 en contra e 13 abstencións o Ditame sobre o "Anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria".

O texto recolle na observación nº 3 a emenda presentada por FSIE, e mellorada na Permanente do Consejo Escolar del Estado, que textualmente di:

"3. Ao artigo Único, apartado 2

En relación co Artigo Único, apartado 2, débese indicar que o Real Decreto 14/2012 estableceu medidas en relación á xornada lectiva do profesorado de centros públicos e privados sostidos con fondos públicos. No Anteproyecto posibilítase ás Comunidades Autónomas reverter os incrementos de xornada lectiva nos centros públicos. Preténdese mellorar o desempeño da docencia.

Como sinala o texto do presente Anteproyecto de Ley, o incremento da carga lectiva ocasionou un detrimento no nivel de calidade do ensino e no desempeño da docencia. Sendo a carga lectiva do profesorado un criterio que determina a calidade do ensino que se quere dar ao aplicar o currículo establecido na lexislación vixente, esta carga lectiva ha de ser a mesma para todos os docentes que, segundo a LOE, prestan o servizo público de educación realizado a través dos centros públicos e privados concertados. A carga lectiva, como moi ben di o propio Anteproyecto, non debe confundirse coa xornada laboral.

Con independencia do indicado na observación anterior, proponse engadir, así mesmo, o texto seguinte no apartado 2 do artigo Único:

"[...] As Administracións Públicas impulsarán e adoptarán as medidas necesarias para que, xunto coa negociación colectiva, posibilítese que a carga lectiva semanal dos docentes sexa análoga nos centros sostidos con fondos públicos."

O Secretario Xeral de FSIE, Javier Muñoyerro, interveu no Pleno do Consejo Escolar del Estado para denunciar que o Anteproyecto presentado polo Ministerio de Educación supón unha nova discriminación cara ao profesorado do ensino concertado e para lembrar que desde o sindicato sempre defendemos unha carga lectiva igual para todos os centros sostidos con fondos públicos.

Durante a súa intervención Muñoyerro solicitou ao Ministerio que modifique o texto do Anteproyecto fixando o mínimo de carga lectiva para todos os docentes de centros sostidos con fondos públicos e que as administracións das CCAA determinen, no exercicio das súas competencias, a carga lectiva dos docentes de forma homoxénea, e por tanto análoga, para os docentes da educación concertada e pública.

Desde FSIE seguimos traballando para lograr que todos os docentes poidan exercer a súa profesión en igualdade de condicións. Hoxe demos un paso máis cara a esa igualdade.

 Banner Decalogo2

Temos 113 anónimos e ningún membro en liña