FSIE 40 años

  • images/banners/Portada_FaceBook.jpg

IMG 20181005 120805 1Ábrese así un espazo de diálogo e negociación co sector inexistente desde o 2011

O Secretario General de FSIE Javier Muñoyerro, acompañado de Jesús Pueyo e Verónica Carmona, membros da Secretaría General, asistiron hoxe á reunión convocada polo Ministerio de Educación y Formación Profesional para constituír a Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada. Por parte do MEyFP asistiron o Secretario de Estado, Alejandro Tiana, e a Directora de Evaluación y Cooperación Territorial, Consolación Vélaz de Medrano.

FSIE agradeceu ao Ministerio a súa iniciativa para convocar este fundamental foro de diálogo e negociación co sector.

A constitución deste espazo para o diálogo achegará sen dúbida estabilidade e tranquilidade ao sector axudando a reducir a incerteza e preocupación crecente dos últimos meses. O Ministerio trasladou unha mensaxe de tranquilidade ao sector afirmando que non hai a máis mínima intención de prexudicalo e que valora a ensinanza concertada como parte importante do sistema educativo.

Nesta primeira reunión, o MEyFP comunicou a súa previsión para os Presupuestos Generales del Estado que contemplan unha subida en todos os conceptos do módulo do concerto do 2,25%. Tamén se previu que a partir do mes de xullo de 2019 se aplique o mesmo incremento variable que aos funcionarios públicos en función do PIB.

Ademais, soluciónase o problema denunciado por FSIE respecto das subidas salariais establecidas nos Presupuestos Generales del Estado de 2018. Para equiparar a subida que na concertada é do 1,625% á dos funcionarios públicos que rematarán o ano cun incremento do 1,75%, o Ministerio anunciou que se incrementará un 0,125% adicional. FSIE móstrase satisfeito de que o Ministerio emendase esta situación que prexudicaba aos docentes de ensinanza concertada.

No entanto, FSIE solicitou a firma dun acordo que garanta, polo menos, os mesmos incrementos salariais que os funcionarios en 2019 e 2020 e o Ministerio mostrouse aberto a traballar este asunto.

Destacamos tamén a vontade do Ministerio de elaborar un calendario de reunións que permitan abordar de forma organizada os numerosos temas que o sector tén pendentes. FSIE vén demandando a negociación, entre outros, dos seguintes temas:

 Equiparación salarial coa pública incluídos os sexenios.

 Finalización dos traballos da Comisión prevista na LOE para valorar o custo real do posto escolar e incremento do módulo do concerto actualmente insuficiente.

 Regular a carga lectiva dos docentes de forma homoxénea en todos os centros sostidos con fondos públicos incrementando os actuais cocientes profesor/aula asignadas aos centros concertados.

 Modificación do módulo do concerto para aplicar ao persoal de administración e servizos e persoal complementario o pago delegado.

 Actualización do Real Decreto 2377/1985, de 8 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de Normas Básicas sobre ConcIertos Educativos.

 Mantemento e prórroga das condicións actuais de xubilación parcial ou, no seu caso, consideración do colectivo do ensinanza concertada, privada e atención á discapacidade como beneficiario das mellores condicións para acceder á devandita xubilación.

 Que a Ley de la Profesión Docente inclúa a todos os docentes con independencia do centro no que traballan.

Desde FSIE consideramos satisfactorios as formulacións do Ministerio de Educación e confiamos en que o diálogo e o traballo a realizar sexa fluído e eficaz e se empecen a materializar acordos e solucións aos temas máis importantes.

 Banner Decalogo2

Temos 52 anónimos e ningún membro en liña