FSIE 40 años

CIUDADANOSA Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza reuniuse na tarde de onte cos representantes do grupo parlamentario de Ciudadanos Marta Martín, portavoz na Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, e Sergio do Campo Estaún, Portavoz de Empleo y Seguridad Social co obxectivo de trasladarlles as súas reivindicacións e propostas en temas tan relevantes como a carga lectiva e a xubilación parcial. 

A convocatoria tivo lugar tras a solicitude por escrito que realizou o sindicato aos grupos parlamentarios para expoñerlles a súa preocupación por algunhas das medidas recentemente anunciadas que non expoñen solucións adecuadas ás problemáticas longamente denunciadas por FSIE.

Os asistentes en representación da organización sindical tiveron a oportunidade de expoñer aos portavoces de Ciudadanos a realidade dos profesionais docentes e non docentes da educación concertada, privada e de atención ás persoas con discapacidade e as súas necesidades máis urxentes.

A formación laranxa amosou o seu apoio á proposta da homoxeneización da carga lectiva en todos os centros financiados con fondos públicos como propón FSIE e a súa intención de defendela no debate parlamentario sobre a nova Ley de Educación, co obxectivo de diminuír así as desigualdades territoriais. Tras a emenda presentada polo sindicato ao Anteproyecto de Ley, referendada polo Consello Escolar del Estado e xa incluída no seu Dictamen Prescriptivo do 2 de outubro, espérase que o Ministerio de Educación y Formación Profesional inclúa na nova normativa, como así llo solicitou FSIE tamén por escrito, que "as Administracións Públicas impulsarán e adoptarán as medidas necesarias para que, xunto coa negociación colectiva, posibilítese que a carga lectiva semanal dos docentes sexa análoga nos centros sostidos con fondos públicos".

No que á xubilación parcial se refire Ciudadanos amosouse disposto a elevar unha consulta parlamentara aos servizos xurídicos da Seguridade Social en relación ás cotizacións dos relevistas. FSIE xa sinalou con anterioridade que o establecido no arti. 215.2 letra e do Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 octubre, polo que se aproba o texto refundido de Ley General de la Seguridad Social, repercute negativamente nas empresas imposibilitando a aplicación do contrato de relevo. Ao establecerse que a base de cotización dun traballador a tempo parcial, o relevista ao 50 %, debe ser igual ao 65 % da base de cotización do relevado antes do contrato de relevo, xérase un exceso de cotización que non se axusta aos fundamentos básicos da Cotización á Seguridad Social. Neste sentido, os representantes da organización laranxa manifestaron a súa intención de apoiar o mantemento da xubilación parcial mediante o estudo e proposta de modificación do devandito artigo.

Os representantes de FSIE e Ciudadanos pecharon o encontro cunha clara disposición a continuar dialogando e creando espazos de negociación e consenso para poder seguir traballando en prol dun sistema educativo mellor e acorde ás necesidades e demandas da nosa sociedade.

 Banner Decalogo2

Temos 186 anónimos e ningún membro en liña