FSIE 40 años

Presidente gobiernoFSIE dirixiu un escrito ao Presidente do Goberno solicitando que os centros concertados accedan en igualdade de condicións ás axudas destinadas a educación.

O Goberno anunciou un fondo de 16.000 millóns de euros para a recuperación das Comunidades Autónomas.

Do devandito fondo, 2.000 millóns van ser destinados a medidas para a educación "pública" segundo comunicouse na rolda de prensa.

Ademais da declaración do Goberno asignando esta axuda á educación pública, as Comunidades Autónomas recibirán estas cantidades sen que quede claro que han de ser utilizadas para atender as necesidades de todos os centros sostidos con fondos públicos. Isto fará que en moitos territorios, como sucedeu en múltiples ocasións, os centros concertados queden excluídos desta achega económica.

A pesar de que a lexislación vixente establece que a prestación do servizo público da educación realizarase a través dos centros públicos e privados concertados, o Goberno segue discriminando e prexudicando de forma inxustificada aos centros concertados, os seus profesionais, alumnado e familias que escolleron este tipo de centros para os seus fillos.

FSIE solicitou ao Presidente do Goberno que regule estas axudas garantindo que se distribúan nas autonomías a todos os centros sostidos con fondos públicos en igualdade de condicións e non só ao ensino público.

Documentos relacionados

Carta remitida al Presidente del Gobierno

 Banner Decalogo2

Temos 280 anónimos e ningún membro en liña