Concertados ReconstruccionAlumnos, familias, profesores e institucións educativas que forman parte dun servizo de interese público, segregadas incomprensiblemente.

As principais asociacións de pais, sindicatos e institucións titulares do ensino concertado no ámbito nacional, denuncian a flagrante discriminación contida nas conclusións da comisión para a Reconstrución Social e Económica a unha gran parte da poboación española.

As conclusións aprobadas para o ámbito educativo supoñen un claro agravio para o 25% do noso sistema educativo, é dicir, para alumnos, familias e profesores, e poden supor a asfixia de institucións que non terán medios para seguir mantendo os seus proxectos educativos. Uns proxectos integradores, equitativos, de calidade, accesibles para todos e que materializan a liberdade de ensino, tal e como está concibida na nosa Constitución e a nosa contorna democrática europea.

O ensino concertado non é un ensino elitista, como algúns pretenden facer crer á sociedade, senón que é un ensino social que reflicte a pluralidade familiar, sociolaboral, económica, ideolóxica, cívica, cultural e relixiosa da sociedade española actual. Por tanto, excluíla é unha clara segregación impropia de democracias europeas que promoven a liberdade de ensino e finánciana sen complexos para favorecer unha liberdade de elección real.

É obvio que se está aproveitando a debilidade do PSOE para facer avanzar o programa de extrema esquerda de Podemos en contra dun servizo que se presta tanto desde o ensino público como desde o ensino concertado, tal e como recoñece a propia LOE (Artigo 108). A Comisión de Reconstrución deu un paso preocupante que segrega a alumnos, familias, profesores e institucións cunha maioría simple e coa ausencia de VOX, digna de mencionar nun escenario tan complexo como o que estamos a vivir. Temémonos que as conclusións aprobadas sexan o preludio dunha futura lei de educación que adoece da mesma falta de consenso que os seus promotores denunciaron na LOMCE.

Familias, profesores e institucións educativas están a trasladar ás nosas organizacións o seu enorme malestar ante esta situación, polo que é o noso deber seguir traballando en defensa dos seus dereitos con todos os medios que estean ao noso alcance, incluíndo mobilizacións ou accións xurídicas, a condición de que non se perciba un compromiso que, máis aló das palabras baleiras, garanta que non se van a furtar os dereitos de millóns de españois.

 

Documentos relacionados

NdP_Concertados Votación Comisión de Reconstrucción