Boletin propuestas CEEE

FSIE presentou na Comisión Permanente propostas de mellora para os traballadores da ensinanza concertada, do sector e do sistema educativo.

Unha vez máis, a Permanente apoia estas propostas para a súa incorporación ao Informe 2020 que se aprobará no Pleno do Consello do próximo 29 de outubro.

Lamentablemente, o Goberno e o MEyFP seguen desatendendo estas propostas mentres incrementa os seus esforzos para dificultar a existencia da ensinanza concertada pondo en perigo milleiros de postos de traballo.

FSIE seguirá traballando e reclamando que se fagan realidade as súas propostas que xa podes consultar no noso último Boletín.