FSIE 40 años

Registro Senado

Representantes da Plataforma Más Plurales, da que forman parte sindicatos, asociacións de familias, empresas do sector e diferentes organizacións educativas, rexistraron esta mañá no Senado as emendas dirixidas aos Grupos Parlamentarios que van debater a Ley Celaá, tras o seu vertixinoso e exprés paso polo Congreso dos Deputados, onde non se permitiu a participación no debate parlamentario á comunidade educativa, como foi o normal nas últimas leis de educación.

A Plataforma Más Plurales presenta estas emendas cun sentido construtivo e co fin de mellorar o articulado da LOMLOE para adaptalo ao sentido e ao contido que, con palabras da Ministra, di que ten esta Lei, onde non cambia nada e onde se respecta, outra vez con palabras da Ministra, a liberdade de elección das familias e garántese a existencia dos centros de Educación Especial.
Se nada cambia no articulado de temas como a programación da educación, os decretos de admisión de alumnos e o papel e a continuidade do ensino concertado, a Plataforma Más Plurales non entende o empeño de modificar a lei, non aceptar ningunha emenda nestes temas tras o seu paso polo Congreso e continuar co dobre discurso de dicir que nada cambia cando o que di a lei "como afirman en Máis Plurais: ?lémonola/lémosnola?- é o contrario do que declara a Ministra.

A Plataforma Más Plurales propón emendas nos artigos 74, 86, 87, 88, 109, 116, 117 e nas Disposicións Adicionais Terceira e Cuarta, entre outros. Todas elas, dunha maneira ou doutra, afectan á libre elección das familias, tanto dunha maneira xeral como para os centros de Educación Especial. Trátase, en definitiva, de respectar esa liberdade dos cidadáns e de impedir que sexan as Administracións as que impoñan os seus exclusivos criterios. Como se le na Lei, hai unha predisposición especial cara á escola pública en detrimento das escolas concertadas, que terán a partir dese momento un carácter subsidiario, pondo en perigo o futuro de miles de traballadores. Na actualidade, e sen que existan problemas de ningún tipo, a complementariedade garante esta liberdade de elección.

As emendas reclaman tamén o correcto financiamento de todos os centros sostidos con fondos públicos, os ordinarios (incluíndo aos centros concertados) e os de Educación Especial. Tamén, a importancia de crear prazas de Educación Infantil de carácter público e de iniciativa social (na Lei só fálase de crear prazas públicas). E, ademais, a necesidade de garantir os recursos persoais e económicos para escolarizar a todos os alumnos en todos os centros sostidos con fondos públicos, tamén aos alumnos con necesidades educativas especiais, que requiren dunha precisa atención. Ata agora, este financiamento é absolutamente desequilibrado en prexuízo dos centros concertados.

Estas emendas buscan mellorar o contido da Lei para facela máis dinámica, plural e aberta. Co articulado actual, estamos ante unha Lei fortemente intervencionista que promove a restrición de dereitos e liberdades cidadás e atenta contra a pluralidade do noso sistema educativo, elemento sen dúbida clave nunha sociedade democrática.

Preto de dous millóns de firmas avalan á Plataforma Más Plurales, que só desexa contribuír a mellorar a calidade do noso servizo educativo e a construír entre todos unha sociedade máis xusta, igualitaria e democrática.

Documentos relacionados

Nota de Prensa

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 316 anónimos e ningún membro en liña