FSIE 40 años

CartelA3 Dia Mundial Segur Trabajo 2021
A Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza súmase un ano máis á celebración do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo pondo o foco nas problemáticas que puxo de relevo a pandemia mundial. Como organización comprometida coa protección da saúde dos traballadores, FSIE quere aproveitar esta data conmemorativa para reivindicar a adopción de medidas urxentes que veñan paliar as consecuencias derivadas da crise sanitaria e as medidas implantadas para contela.
Desde que irrompeu como crise mundial a principios de 2020, a pandemia de COVID-19 tivo profundas repercusións en todo o planeta incidindo en case todos os aspectos do mundo laboral, desde o risco de transmisión do virus ata os relacionados coas medidas para mitigar a súa propagación. A reorientación cara a novas modalidades de traballo, como a xeneralización do teletraballo, ofreceu moitas oportunidades aos traballadores, pero tamén espuxo multitude de riscos potenciais para a súa seguridade e saúde laboral, principalmente psicosociais. Isto unido ás corentenas preventivas, o peche de aulas e a supresión temporal de determinados servizos de atención a persoas dependentes e con discapacidade acentuou, máis se cabe, a problemática da conciliación dos coidados e a vida profesional.

Por todo iso, desde FSIE cremos que é necesario abordar as consecuencias na contorna laboral, en especial do sector da Educación e Atención a Persoas con Discapacidade, dunha situación tan inédita e sen precedentes como a vivida no último ano. Solicitamos, por tanto, que se adopten medidas urxentes respecto de:

A regulación do teletraballo para todos aqueles traballadores que o realicen de maneira excepcional e a vixilancia do cumprimento por parte das empresas do establecido no RD-Ley 28/2020 para esta modalidade, garantindo o cumprimento do seu horario laboral, a posta a disposición dos recursos que sexan necesarios para desempeñar as súas funcións e o respecto ao dereito á desconexión dixital.

A adopción de todas as medidas necesarias para que os centros educativos e de atención a persoas con discapacidade sexan espazos seguros ante situacións tan extremas como a orixinada pola COVID-19 e a dotación de todos os recursos económicos e humanos necesarios para iso.

A implantación, por parte das administracións públicas e as empresas, de políticas que faciliten a conciliación laboral e familiar garantindo que os traballadores non sufran prexuízos laborais nin económicos como consecuencia das tarefas de coidados.

A implementación da Prevención de Riscos Laborais no ámbito relacionado coa tensión laboral, tamén coñecido como síndrome de burnout, cuxa incidencia se viu incrementada e agudizada no último ano polo confinamento e as restricións, a incerteza e o medo ao contaxio. Ter que adaptarse a un método de traballo máis dixitalizado, ás súas esixencias técnicas e a novos protocolos relacionados coas medidas hixiénicas e sanitarias favoreceu a proliferación nos persoais de claros síntomas de esgotamento físico, emocional e mental.

FSIE, en liña coa postura da Organización Internacional do Traballo, insta as administracións públicas e empresas a investir para fortalecer os sistemas nacionais e empresariais de seguridade e saúde no traballo co fin de facer fronte á crise actual e prepararnos para poder anticipar e responder ante calquera outra crise futura.

Ademais, cremos que este día debe ter como obxectivo sensibilizar á opinión pública sobre as enfermidades laborais e estimular o diálogo sobre a importancia de promover unha cultura da seguridade e saúde no traballo que nos asegure a todos un emprego digno e libre de riscos para a nosa integridade física, emocional e mental.

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 55 anónimos e ningún membro en liña