FSIE 40 años

Secundario Comunic Actual Auton

 

POR UNHA LIBERDADE E PLURALIDADE NO NOSO SISTEMA EDUCATIVO

WhatsApp Image 2020 12 20 at 16.10.06

Onte, 20 de decembro, volveron saír centos de vehículos á rúa en 5 das cidades da nosa Autonomía (A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol e mais Vigo), por segunda vez e así deixar patente o enorme descontento, dos colectivos que integran a Ensinanza Concertada, cara á LOMLOE ou Ley Celaá, imposta sen negociación, sen diálogo nin consenso, sen dar pé á participación da cidadanía e para máis inri cunha serie de prexuízos que vai ocasionar ó noso sistema educativo.

REUNIÓN DA COMISIÓN TRIPARTITA DO ENSINO CONCERTADO

fsieinforma 9 dec 20 Página 1

O pasado venres catro de decembro, FSIE e as demais organizacións sindicais e patronais con representación na ensinanza concertada asistimos vía videoconferencia á reunión da Comisión Tripartita da Ensinanza Concertada (CTEPC). Fomos convocados  dous días antes coa mesma orde do día que todos os anos:

Lectura e aprobación da acta da reunión do 13 de novembro de 2019.

Informacións varias.

·Achegas.

CENTOS DE VEHÍCULOS NAS RÚAS DE 5 CIDADES GALEGAS PITAN CONTRA A LOMLOE

1606159932581

Onte, 22 de novembro de 2020, a Plataforma Más Plurales convocou e levou a cabo en 5 cidades de Galicia (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo) outras tantas manifestacións en vehículos como protesta pola LOMLOE ou Ley Celaá. En todas elas, afectou en maior ou menor grao o estado de confinamento perimetral das grandes ciudades, pero aínda así a afluencia de vehículos foi en cadansúa considerable.

O SECTOR DA CONCERTADA AMOSA A SÚA PREOCUPACIÓN ANTE A FUTURA REFORMA EDUCATIVA

WhatsApp Image 2020 11 10 at 22.20.48

Onte, 10 de novembro de 2020, concentráronse diante da Delegación do Goberno en Galicia na Coruña, representantes galegos dos Traballadores, das Patronais, dos Centros e mias das ANPAS, entidades que integran a Plataforma Más Plurales en protesta pola tramitación da Ley Celaá, na que desaparece o termo "demanda social" o que suporía a planificación unilateral da Administración e a consideración subsidiaria dos centros concertados.

INSTRUCIÓNS PARA PERMITIR A SAÍDA DO RECINTO ESCOLAR DO ALUMNADO MAIOR DE 16 ANOS NOS CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021

DOG perspect

O 23 de outubro de 2020 foi publicada no DOG a Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para permitir a saída do recinto escolar do alumnado maior de 16 anos nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021.

DOG: MODIFICACIÓN DA ORDE QUE APROBA O CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2020/21

DOG perspect

En relación coas medidas contidas no Protocolo de adaptación ao contexto do COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020/21 (versión 22.7.2020), estas novas instrucións teñen como modificación máis relevante o establecemento de que, de forma xeral, se manterá unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo, agás na educación infantil e na educación primaria, ensinanzas en que a organización do alumnado se establecerá, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Esta variación da distancia interpersoal entre o alumnado obriga os centros educativos a modificar a planificación e a preparación que realizarán para iniciar o curso académico 2020/21 axustándose ao Protocolo aprobado o 22 de xullo de 2020, facendo inviable manter o comezo do curso académico para o día 16 de setembro nas ensinanzas da educación secundaria obrigatoria, no bacharelato, na formación profesional e nas ensinanzas especiais. Así mesmo, fai necesario que se diten unhas instrucións que establezan os criterios que os centros educativos deben aplicar na configuración dos grupos de alumnos e normas básicas sobre a autorización da cota de profesorado en cada centro educativo.

 Banner Decalogo2

Temos 273 anónimos e ningún membro en liña