FSIE 40 años

mainHeader oa FSIE 600x350MÁSTER EN DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO (E-LEARNING)

A rápida e imparable evolución da tecnoloxía penetrou por todos os recunchos do escenario educativo e propiciou unha necesidade de cambio a todos os niveis. A situación require xerar e actualizar profesionalmente aos actores do proceso de ensino-aprendizaxe atendendo a estas novas necesidades tanto tecnolóxicas como pedagóxicas. Nese punto emerxe o deseño tecnopedagóxico de forma imprescindible na creación dun ambiente de aprendizaxe adecuada ás necesidades do estudante.

Os cambios non se produciron nunha única dirección; non existe unha única forma de concibir unha contorna de aprendizaxe mediada polas TIC e atopámonos xa ante unha importante diversidade de modelos pedagóxicos que ofrecen deseños educativos diferentes a situacións diversas. En definitiva, estamos ante un novo campo de coñecemento que require formar aos seus profesionais. O rol do deseñador tecnopedagóxico é decisivo, dado que presenta as competencias tecnolóxicas e pedagóxicas para integrar deseño, recursos de aprendizaxe e solucións tecnolóxicas nos novos escenarios educativos.

A mera incorporación das TIC a un proceso educativo non presenta ningunha garantía se non se modifica a metodoloxía que sustenta a formulación. Toda acción formativa en liña se debe fundamentar na tecnopedagoxía e require profesionais expertos que administren pedagoxía, tecnoloxía e deseño.
 

Documentos relacionados

Máis INFO

CONDICIÓNS ESPECIAIS PARA AFILIADOS A FSIE-GALICIA

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 145 anónimos e ningún membro en liña