FSIE 40 años

13 bisFSIE-GALICIA celebrou en Lugo, o día 9 de maio de 2018, a reunión anual do seu Consello Federal, órgano colexiado supremo no que participan os membros do Secretariado Federal, os Delegados de cada unha das entidades autónomas que constitúen a FSIE-GALICIA en representación dos afiliados e un representante do Persoal de Administración e Servizos.
 
A reunión, que se desenvolveu de acordo coa Orde do día establecida, discorreu por cauces normais e nela foron refrendados por unanimidade todos aqueles puntos nos que cumprían seren rematados coa preceptiva votación.
54 bisPolo que, FSIE-GALICIA cumpre un ano máis cos seus principios democráticos en canto á súa organización e funcionamento sometendo as súas accións a aprobación dos presentes.

 Banner Decalogo2

Temos 279 anónimos e ningún membro en liña