Despois de celebrada a xuntanza da comisión mixta para a concesión de prazas gratuítas, con data 18.06.2012, dá por DEFINITIVOS os listados que xa estaban publicados.

Ver LISTADO por Centro

Ver LISTADO por orde de expediente

 

COMISIÓN MIXTA DE

BECAS DA ENSINANZA

PRIVADA DE PONTEVEDRA