A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Inspección Educativa pón á disposición da Comunidade educativa o Borrador do Decreto que regula a F.P. Básica.

Para acceder ó Borrador clica aquí