prl estres imcorpFSIE promove un estudo da Tensión no sector Educativo que, a través de varias ferramentas online, permitirá ós profesionais do sector do ensino coñecer o nivel de tensión que sofren así como se sofren a síndrome do Burnout (síndrome do queimado).
 
En España a tensión é o segundo problema de saúde dos traballadores, por detrás dos problemas muscoesqueléticos. Por iso FSIE, xunto co resto de organizacións que promoven este estudo, pretendemos coñecer os niveis de tensións que sofren os profesionais así como facilitar ferramentas efectivas para identificar, previr e xestionar os problemas da tensión relacionada co traballo.
 
Para iso desenvolvemos tres formularios ONLINE que se cumprimentan de forma anónima. Todos os profesionais que utilicen estes formularios participarán neste estudo a nivel nacional.
 
Os tres formularios son:
BURNOUT: Este test trata de detectar posibles síntomas que indiquen que o traballador está a ser afectado pola "síndrome do queimado".
RISCOS PSICOSOCIAIS: Con este test, poderá valorar as condicións laborais relacionadas coa organización do traballo, o seu contido e a realización das tarefas.
SAÚDE TOTAL: Test baseado na autopercepción do individuo sobre os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos.
 
Desde FSIE animámosvos a participar neste estudo cumprimentando os diferentes tipos de formularios online e facendo difusión delas entre todos os compañeiros dos nosos centros.
 
Os formularios poderédelos atopar na dirección: www.testprl.org