Orde do 12 de decembro de 2005 pola que se regula o réxime de concertos educativos para as ensinanzas de educación infantil en centros docentes privados para o curso académico 2006-2007.

Ver ORDE (DOG, 22-12-2005)