Orde do 12 de xaneiro de 2007 pola que se regula o réxime de concertos educativos para as ensinanzas de educación infantil en centros docentes privados a partir do curso académico 2007-2008.

Ver ORDE (17-01-2007)