DOG perspectORDE do 9 de agosto de 2016 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional

Documentos relacionados

Accede á ORDE (DOG, 12-8-2016)