DOG perspectORDE do 20 de xullo de 2018 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial e de formación profesional.

Documentos relacionados

Accede á ORDE (DOG, 13-8-2018)