FSIE 40 años

CONSTITUCIÓN MESA - XI CONVENIO

O 11 de novembro de 2009, reunímonos os sindicatos e as patronais máis representativos do sector para proceder á repartición da representatividade de cada unha das partes, tanto sindical como patronal, para a negociación do Convenio.

Constitución Mesa Negociadora XI Convenio Infantil

CUARTA REUNIÓN - NEGOCIACIÓN XI CONVENIO INFANTIL

As organizacións patronais entrégannos unha proposta máis detallada dos cambios que debe experimentar o convenio, segundo o seu criterio.

As organizacións sindicais, de forma conxunta, valoramos como positivo contar con esta proposta máis detallada e concreta pero solicitamos tempo para estudala con detemento.

Resumo 4ª reunión mesa negociadora XI Convenio Infantil

A próxima reunóin terá lugar o 18 de novembro de 2009.

QUINTA REUNIÓN - NEGOCIACIÓN XI CONVENIO INFANTIL

Nesta reunión, as organizacións patronais, preséntannos unha nova proposta de convenio diferente á presentada na reunión anterior.

Tras ser rexeitada, case na súa práctica totalidade, polas organizacións sindicais; estas solicitamos máis tempo para a súa análise.

Resumo 5ª reunión mesa negociadora XI Convenio Infantil

A próxima reunión terá lugar o próximo 22 de xaneiro de 2010.

SEXTA REUNIÓN - NEGOCIACIÓN XI CONVENIO INFANTIL

As organizacións sindicais presentamos a nosa proposta de convenio colectivo ao que as organizacións patronais comprometéronse a contestar por escrito nun breve prazo.

Resumo 6ª reunión mesa negociadora XI Convenio Infantil

A próxima reunión terá lugar o próximo 1 de febreiro de 2010.

ASINADO O XI CONVENIO DE INFANTIL

O pasado 10 de febreiro de 2010, FSIE como membro da mesa de negociadora do Convenio de Infantil, asinou xunto con CC.OO. o "XI Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil".

Os sindicatos UGT e USO manifestaron a súa disposición a asinala pero nos próximos días.

Novidades do XI Convenio de E. Infantil

FSIE ESTRENA SU WEB DE PREVENCIÓN EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN INFANTIL

Web PRL FSIE

FSIE estrena una web específica a la prevención de riesgos laborales en los centros de Educación Infantil, enmarcado en un proyecto de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales, dentro del marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, y cuyo principal objetivo es promover la salud y seguridad en el trabajo tanto entre los trabajadores como entre los empresarios.


En www.fsieprlinfantil.es podrás encontrar información sobre la prevención de los riesgos laborales en los centros de Educación Infantil, sobre medidas preventivas, sobre situaciones de emergencia, así como diferentes guías.

Esta web quiere ser un instrumento vivo y una herramienta fundamental para los trabajadores de los centros de Educación Infantil. Para ello resaltamos tres herramientas fundamentales:

           - BLOG: en éste iremos publicando diferentes informaciones, consejos, recomendaciones útiles en torno a la salud y seguridad en el trabajo.
           - BIBLIOTECA: en este apartado irán apareciendo diferentes materiales interesantes en torno a la prevención.
           - CONTACTO: un espacio abierto a la participación donde todos los visitantes-usuarios podréis hacer vuestras preguntas o sugerencias.

 

PUBLICADAS NO B.O.E. AS TÁBOAS SALARIAIS 2011 DO CONVENIO DE INFANTIL

O xoves 26 de xaneiro de 2012 saíron publicadas no B.O.E. as Táboas salariais e a nova redacción do parágrafo primeiro do art. 2 do Convenio colectivo, de ámbito estatal do XI CONVENIO CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL.

Máis información se clicas aquí

PUBLICADAS NO B.O.E. AS TÁBOAS SALARIAIS 2012 E 2013 DO XI CONVENIO DE E. INFANTIL

BOE paginaWResolución de 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a Acta de 18 de xullo de 2013, referente ás táboas salariais do Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia e educación infantil.

Acórdase o mantemento salarial para os anos 2012 e 2013. As táboas salariais son as contempladas no Anexo II e no Anexo II bis que se facilitan a continuación.

Clica aquí para ver as Táboas salariais (BOE, 23-9-2013)

 Banner Decalogo2

Temos 61 anónimos e ningún membro en liña