FSIE 40 años

secundario lexis educat

 

LOMCE: APROBADO O REAL DECRETO QUE REGULA AS CONDICIÓNS DE OBTENCIÓN DO TÍTULO DE ESO E BACHARELATO

mini BOE paginaWReal Decreto 562/2017, de 2 de xuño, polo que se regulan as condicións para a obtención dos títulos de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharel, de acordo co disposto no Real Decreto-lei 5/2016, de 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, establece as condicións para a obtención dos títulos mencionados ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación.

LOMCE: APROBADO O REAL DECRETO QUE MODIFICA AS PROBAS FINAIS

Captura de pantalla 2016 12 12 a las 10.05.56Este sábado 10 de decembro de 2016 publicouse no B.O.E o "Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa", aprobado de urxencia polo Goberno e que modifica a Disposición Final Quinta da LOMCE que establecía o calendario de aplicación das probas finais, ampliándose o prazo de aplicación das mesmas ata que se alcance un Pacto de Estado Social e Político pola Educación que permita aprobar unha nova lei de Educación. Ademais, e como cuestión importante, modifícanse, tamén, algúns dos efectos das probas.

L.O.M.C.E.: PUBLICADA NO B.O.E.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

Nota: A LOMCE modifica a LODE (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación), a LOE (Ley Orgánica de Educación), a LOU (Ley Orgánica de Universidades) e a Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Ver LEY (BOE, 10-12-2013)

 

 Banner Decalogo2

Temos 98 anónimos e ningún membro en liña