FSIE 40 años

secundario lexis educat

 

L.O.M.C.E.: PUBLICADA NO B.O.E.

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

Nota: A LOMCE modifica a LODE (Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación), a LOE (Ley Orgánica de Educación), a LOU (Ley Orgánica de Universidades) e a Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Ver LEY (BOE, 10-12-2013)

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 27 anónimos e ningún membro en liña