FSIE 40 años

 secundario lexis labor

 

PUBLICADA NO BOE A LEI QUE DERROGA O DESPEDIMENTO OBXECTIVO POR FALTAS DE ASISTENCIA AO TRABALLO

Ley 12020 BoeA Ley 1/2020, de 15 de xullo, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traballadores, aprobado poe ell Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, foi publicada no Boletín Oficial do Estado de hoxe.

Dita Lei dítase de acordo co establecido no artigo 149.1.7.ª da Constitución, que atribúe ao Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación laboral sen prexuízo da súa execución polos órganos das comunidades autónomas.

PUBLICADO NO BOE O REAL DECRETO-LEY 8/2019 DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

RD82019O pasado venres o Consello de Ministros aprobaba o Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, orientado a potenciar políticas sociais contra a precariedade laboral e que incorpora medidas de protección social, de fomento do emprego e disposicións dirixidas ao rexistro da xornada de traballo para crear un marco de seguridade xurídica tanto para traballadores como para empresas.

PUBLICADO NO BOE O REAL DECRETO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES CON IMPORTANTES NOVIDADES NAS CONDICIÓNS LABORAIS

BOE RD IgualdadPublicouse no BOE con data de hoxe o "Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y a ocupación" que vén ampliar as disposicións recollidas na existente Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

ESTATUTO DOS TRABALLADORES

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Ver ESTATUTO TRABALLADORES (BOE, 24-10-2015)

 

 

 

O B.O.E. PUBLICA O REGULAMENTO DE COTIZACIÓNS NO QUE SE ESTABLECE QUE OS MESTRES NON COTICEN POLA EDUCACIÓN DOS SEUS FILLOS

Port Regl cotiz liq derechos SSO pasado 26 de xullo o BOE publicou a "Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado polo Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre".

A modificación do regulamento establece que, do total de retribucións en especie incluídas na base de cotización dos traballadores, os custos derivados da educación dos fillos dos mestres será unha remuneración que non terá en conta esta normativa, polo que non haberá que cotizar por ela.

Clica aquí para máis INFO

 

 

 

 Banner Decalogo2

Temos 58 anónimos e ningún membro en liña