FSIE 40 años

BOE RD IgualdadPublicouse no BOE con data de hoxe o "Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y a ocupación" que vén ampliar as disposicións recollidas na existente Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Este decreto incorpora importantes novidades no ámbito laboral establecendo medidas concretas en temas como a esixencia de redacción de plans de igualdade a empresas, o dereito dos traballadores á conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a equiparación dos permisos por nacemento de ambos os dous proxenitores ou o dereito do traballador á remuneración correspondente ao seu traballo, expoñendo a igualdade de remuneración sen discriminación.

Documentos relacionados

Real Decreto-ley 6/2019 (BOE, 7-3-2019)

 Banner Decalogo2

Temos 90 anónimos e ningún membro en liña