FSIE 40 años

 secundario lexis labor

 

ESTATUTO DOS TRABALLADORES

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Ver ESTATUTO TRABALLADORES (BOE, 24-10-2015)

 

 

 

O B.O.E. PUBLICA O REGULAMENTO DE COTIZACIÓNS NO QUE SE ESTABLECE QUE OS MESTRES NON COTICEN POLA EDUCACIÓN DOS SEUS FILLOS

Port Regl cotiz liq derechos SSO pasado 26 de xullo o BOE publicou a "Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado polo Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre".

A modificación do regulamento establece que, do total de retribucións en especie incluídas na base de cotización dos traballadores, os custos derivados da educación dos fillos dos mestres será unha remuneración que non terá en conta esta normativa, polo que non haberá que cotizar por ela.

Clica aquí para máis INFO

 

 

 

REFORMA DA XESTIÓN DA INCAPACIDADE TEMPORAL TRAS A APROBACIÓN DO REAL DECRETO

Port Ref gestycontr IT 365diasO pasado día 21 de xullo de 2014 foi publicado no Boletín Oficial do Estado o Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (IT) en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, como unha primeira norma, dentro do plan do goberno para dar unha nova regulación ás Mutuas, polo que se derroga o Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, que regulaba dita materia.
Este novo Real Decreto regula determinados aspectos da xestión da prestación por IT:

Clica aquí para máis INFO

 

 

 

RELACIÓN DE EMPRESAS CON ACUERDOS DE JUBILACIÓN PARCIAL

mini BOE paginaWResolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueba la relación de empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos concursales en los que resulten de aplicación las previsiones de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

 Banner Decalogo2

Temos 44 anónimos e ningún membro en liña