secundario lexis xeral

 

APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA

LEI 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia.

Ver LEI (DOG, 13-7-2011)

A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

A Constitución española foi publicada no BOE do 29 de decembro de 1978. Ese mesmo día publicáronse, tamén, as versións nas restantes linguas de España.

Ver Constitución Española (varias linguas)

Temos 31 anónimos e ningún membro en liña