FSIE 40 años

Secundario Normat Bac

ADMISIÓN ALUMNOS

Corrección de erros.-Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver Corrección erros (DOG, 4-4-2007)

Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Ver ORDE (DOG, 19-3-2007)

DECRETO 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Ver DECRETO (DOG, 16-3-2007)

 

CURRÍCULO DO BTO. EN GALICIA

Decreto 275/1994, do 29 de xullo, polo que se establece o currículo do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ver DECRETO (DOG, 31-8-1994)

Temos 290 anónimos e ningún membro en liña