FSIE 40 años

secundario normat centros

 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO INSTITUTOS

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG. 02-09-97).

Ver ORDE (DOG, 2-9-1997)

REGULAMENTO ORGÁNICO COLEXIOS

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 374/1996, do 17 de outubro.

Ver CORRECCIÓN de erros (DOG, 8-1-1997)

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 374/1996, do 17 de outubro.

Ver CORRECCIÓN de erros (DOG, 6-11-1996)

DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

Ver DECRETO (DOG, 21-10-1996)

 Banner Decalogo2

Temos 130 anónimos e ningún membro en liña