FSIE 40 años

Decreto Escolariz 2012DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
 
Ler DECRETO (DOG, 26-12-2012)

 Banner Decalogo2

Temos 147 anónimos e ningún membro en liña