secundario normat eso

 

DOG: AMPLIACIÓN DAS MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA NA E.S.O. E NO BACHARELATO

DOG perspectORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta (Igualdade de xénero e Obradoiro de música, na ESO, e Electrotecnia no BTO).

Documentos relacionados

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 5-8-2016)

DOG: INSTRUCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DO CURRÍCULO DA E.S.O. E DO BACHARELATO

DOG perspectRESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Documentos relacionados

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 1-8-2016)

D.O.G.: PUBLICADAS INSTRUCIÓNS NO CURSO 2015-2016 PARA A IMPLANTACIÓN DO CURRÍCULO DA E.S.O. E DO BACHARELATO EN GALICIA

DOG perspectResolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
 
 

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 29-7-2015)

Temos 121 anónimos e ningún membro en liña